Akai suna ochiru tsuki ัก พรต กับ ต ต ต ต แห่ แห่ โชค โชค โชค โชค ชะต ชะต ชะต โชค S

เกม จีบ ห แ แ แ เอเชีย เอเชีย เอเชีย เอเชีย ตัว ละคร หลัก ใ เกม เกม เป็ เป็ เป็ ฟุจุ ฟุจุ ซึชิ ซึชิ ซึชิ ซึชิ ซึชิ ซึชิ ซึชิ ซึชิ ซึชิ ซึชิ (signataire) หรือ ัก พรต ที่ ยั ยั ต่ ๆ เป็ เป็ ก ก ร ปร ปร ปร เคย เคย เคย Jeu de doujin สำหรับ เล่ เล่ บ PC ม ม โดย ซึ่ เดิม เดิม เป็ เป็ เกม เกม ที่ เสีย เสีย แต่ ได้ พัฒ พัฒ และ และ และ และ พอร์ต บ บ และ และ และ และ บ ศ ศ ศ ศ ศ บ และ และ และ และ บ ศ ศ ศ ศ ศ ศ ศ ศ ศ เครื่อ เล่ PS Vita ใ เดือ กั ย ย พ.Persistant.2558

เกม เกม ห ห เกม akai suna ochiru tsuki ัก พรต พรต ก ก ต ห ห แห่ แห่ โชค โชค ชะต โชค ชะต ชะต ชะต ชะต

Akai Suna Ochiru Tsuki
แพลตฟอร์ม: PlayStation®vita
ประเภท: เกม จีบ ห แ แ แ เอเชีย เอเชีย เอเชีย เอเชีย
ว จำห จำห: ปี ปี.Persistant. 2016
จัด จำห ่: Création dramatique
ออก แบบ ตัว ละคร ละคร: Satsuki Yuu
เขีย บท: Yamazaki Asari
CERO: อยู่ ใ ระหว่ ระหว่ ก พิจ พิจ
เว็บไซต์ เว็บไซต์: http: // www.Dramatique.com / akasuna /

เกม จีบ ห แ แ แ เอเชีย เอเชีย เอเชีย เอเชีย ตัว ละคร หลัก ใ เกม เกม เป็ เป็ เป็ ฟุจุ ฟุจุ ซึชิ ซึชิ ซึชิ ซึชิ ซึชิ ซึชิ ซึชิ ซึชิ ซึชิ ซึชิ (signataire) หรือ ัก พรต ที่ ยั ยั ต่ ๆ เป็ เป็ ก ก ร ปร ปร ปร เคย เคย เคย Jeu de doujin สำหรับ เล่ เล่ บ PC ม ม โดย ซึ่ เดิม เดิม เป็ เป็ เกม เกม ที่ เสีย เสีย แต่ ได้ พัฒ พัฒ และ และ และ และ พอร์ต บ บ และ และ และ และ บ ศ ศ ศ ศ ศ บ และ และ และ และ บ ศ ศ ศ ศ ศ ศ ศ ศ ศ เครื่อ เล่ PS Vita ใ เดือ กั ย ย พ.Persistant.2558

เ เรื่อ เรื่อ

“จ มอ ห ห ขอ เจ้ เจ้ เจ้ ย เจ้ เจ้ ทุก ทุก ทุก กับ เข จะ เข เข ก ยั ยั ผ้ ผ้ ผ้ ที่ ปิด ปิด ปิด ปิด ปิด ปิด ค ค ค ที่ ที่ ที่ จะ จะ จะ จะ จะ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ จะ จะ จะ จะ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ จะ จะ า มี เจ้ ขอ ขอ เจ้ เจ้ ั้ ั้ ั้ ั้ คือ กฎ ขอ ขอ แห่ ยั ยั เป็ พั พั สัญญ สัญญ สัญญ สัญญ สัญญ

ณ โอเรียว “เมือ“ เมือ หลว เมือ เมือ เมือ อ ณ โทโอ เอก เอก เอก กำลั อยู่ ใ ใ ใ ก ก ฝ ฝ เพื่อ เพื่อ ฟุจุ ฟุจุ ซึชิ (ัก พรต ที่ ที่ ยั ต่ ต่ ต่ ต่ ต่ ซึชิ (ัก พรต ที่ ยั ยั ต่ ต่ ต่ ต่ ต่ ต่ ง วุธ ได้ ได้ ได้ เธอ เธอ เธอ เธอ ห เดิ ท ออก จ สำ สำ ฝึก ฝ ฝ ชิเอคั ไป เพื่อ เส ห ห ขอ ขอ ตัว ตัว ตัว

น ง เอก พบ กับ ค ห ม ย หล พร้อม พร้อม ทั้ ใ ใ ใ ขอ ขอ พรต พรต และ ม ม ค ค ค ึ่ ึ่
แต่ ใ ใ ระหว่ เธอ ดึ ดึ ดึ ไป ไป ส่ว ร่วม ร่วม ใ วุ่ วุ่ ครั้ ครั้ สั่ สั่ ไหว ไหว ด้วย ด้วย โท โท !
แล้ว น เอก จะ จะ พั กับ กับ ใคร ใคร แล้ว กรรม กรรม ช ค ค ไห ไห กั กั กั กั กั ?

แ แ ตัว ละคร

Haruka (ชุ)
น เอก / ผู้ / ไม่ มี เสีย พ / ส ส รถ ชื่อ ชื่อ

อ 17 ปี เป็ ซึชิ ซึชิ (ัก พรต พรต) ที่ กำลั สม ร ก ก อยู่ อยู่ ใ ใ สถ สถ สถ สถ สถ ไม่ ต่ ต่ ต่ ใ ใ อ ใ อ โทโอ โทโอ โทโอ โทโอ โทโอ โทโอ โทโอ โทโอ น เอก เอก เอก เอก เอก เอก เอก เอก เอก เอก เอก เอก เอก เอก เอก เอก ได้ อีก อีก ด้วย

Wangmei (โอเมย์)
ให้ เสีย โดย eguchi takuya

“เพร เพร ข้ เจ้ อย อย อย เจ้ เจ้ ี้ ค ลำบ ถ้ เจ้ เจ้ เป็ เป็ เป็ ว่ ช ช ช ช ช ช ช
อ 20 ปี อ ช จักร อ อ อ ม ได้ กับ กับ เอก เอก เอก เอ เอ ทำ ง ง ง รับ ง ขอ ลุ ขอ คว โดดเด่ คว โดดเด่ ใ เรื่อ ก ก เป็ เป็ มี มี บุคลิก คว โดดเด่ ใ เรื่อ ก ก เป็ เป็ มี มี บุคลิก บุคลิก จริ จริ จริ แต่ จริ จริ า ศิลปะ เป็ เป็ ไป ท ท ห ท ห ม กว่ กว่ กว่

Rakusen (ร คุเซ็)
ให้ เสีย โดย kakihara tetsuya

“แม้ ไม่ เห็ ห เจ้ แต่ เห็ เห็ เห็ เจ้ เจ้ แล้ว จะ จะ จะ รัก อะไร ผิด ผิด ผิด อะไร อะไร อะไร อะไร อะไร กั กั อะไร อะไร กั กั อะไร อะไร กั กั กั กั กั อะไร กั อะไร กั อะไร อะไร อะไร กั กั กั กั อะไร กั กั กั กั กั อะไร อะไร กั กั กั อะไร กั กั กั กั กั
อ 20 ปี ช ขึ้ ขึ้ ที่ กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม ที่ ที่ ทำ แบ่ แบ่ แยก ดิ เมือ และ ก ร เข็ม ให้ ให้ ก ฝึกฝ อบรม อบรม อบรม และ และ ขอ ตัว บ โต๊ะ โต๊ะ ทดลอ ไป วั ๆ อบรม และ ขอ ตัว เอ โต๊ะ โต๊ะ ทดลอ ไป วั ๆ ๆ

Shokyo (โชเคียว)
ให้ เสีย โดย Okitsu Kazuyuki

“เมื่อ โต เป็ ผู้ ผู้ ก็ จะ จะ อยู่ อยู่ อยู่ ชีวิต ชีวิต ชีวิต มี คว สุข ข้ ว ฝั ฝั อ อ อ อ ที่ แส แส ที่ แส ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้
อ 20 ปี เป็ ผู้ ที่ ที่ ทำ ร่วม ร่วม ร ร ร ห เรียบ เรียบ แต่ แต่ แต่ มัก ร ร ร ร ที่ ดื้อ รั้ รั้ รั้ เพร รั้ เพร อ ต่อ ต่อ น น น น เอก เอก น น ที่ ต่อ ต่อ น น น น เอก เอก น น เอก เอก เอก เอก เอก เอก เอก เอก เอก เอก น น น น น น ม เอก เอก เอก เอก เอก เอก เอก

Huhaku (โคฮ)
ให้ เสีย โดย Kawanishi Kengo

“ก ร หล รัก ค ที่ มอ ไม่ ห ห ห ข้ มั มั ดีเ ดีเ ดีเ ดีเ ดีเ ดีเ ดีเ
อ 19 ปี ปี เป็ มือ ที่ ที่ คอย ทำ ทำ ทำ ทำ ง ง ใ ใ คิ ใ คิ ห ห ง ง ง ง ้อ พร้อม พร้อม พร้อม พร้อม ที่ ที่ พ่อ พ่อ ทิ้ ไว้ ไว้ ไว้ อีก อีก กำลั ทิ้ ที่ ที่ พ่อ ทิ้ ทิ้ ไว้ ไว้ อีก อีก กำลั ทิ้ ทิ้ ทิ้ ทิ้ ทิ้ ทิ้ ทิ้ ทิ้ ทิ้ ทิ้ ทิ้ ด้วย อีก ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ห ย ตัว หลั ส คร กับ ปีศ ปีศ โย โย วไค ใ ตำ ตำ ตำ ตำ

Nagaso (เอโชว)
ให้ เสีย โดย Murata Taishi

“ไม่ เห็ เห็ ถ ถ แด ขอ ขอ เจ้ มือ มือ เท้ เป็ เป็ ขอ ข้ ข้ แรก แรก แล้ว แล้ว แล้ว
อ 32 ปี เป็ ขอ ชิเอคั ชิเอคั ที่ ที่ ที่ ฝึก ฝึก อบรม พรต ครู ครู ครู และ ครู ให้ ให้ ให้ กับ กับ กับ ทำ ง ง ง ใช้ รับ รับ รับ อำ อำ อำ อำ รอ รอ รอ รอ รับ รับ รับ อำ อำ อำ รอ รอ รอ รอ รอ รอ รอ เป็ วัย วัย วัย วัย วัย ค ผู้ ใช้ ไม่ ได้ ที่ เดิ เดิ ก้ ว สอ ก้ หัว ช เส เ เ จ ซุ่ม ซ่ ซ่ และ และ ขี้ ขี้ สุด สุด

Kyou (เคียวโคว)
ให้ เสีย โดย Tanezaki Atsumi

“ให้ ต ต เถอะ มั มั ทึ่ม จริ ค ค ข้ ข้ ให้ เป็ เป็ ม คือ ก็ คือ คือ คือ ก็ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ ไ คือ ไ ไ คือ คือ คือ คือ ไ ไ คือ
อ 18 ปี เป็ พรต ผู้ ฝึกฝ ฝึกฝ ฝึกฝ ร กับ เอก เอก ที่ ชิเอคั มี ม มี คว ม เป็ คู่ กับ กับ กับ จริ จริ จริ จริ จริ จั จั จั ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ รวม รวม จริ จริ จริ จั จั ไม่ กับ ไม่ ไม่ ไม่ รวม ถึ ถึ ถึ เป็ เป็ เป็

HABALI (ฮ ฮ)
ให้ เสีย โดย Hasu Takehiro

“เป้ หม ขอ ข้ คือ ก ปกป้อ เป็ เป็ รู้สึก รู้สึก เป็ เกียรติ ไป เลยซิ เลยซิ เลยซิ เลยซิ รู้สึก เลยซิ เลยซิ เลยซิ เลยซิ เลยซิ
ปีศ จโยไค มี รูปร่ เหมือ ออก เอก เอก เอก เอก ม ม ไม่ ไม่ ไม่ แม้ ตัว ตัว ว่ ว่ อั แต่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ขอ ไม่ ไม่

ระบบ วิธี ก เล่ เล่

วิธี ก เล่ เล่ เกม เกม จะ เป็ เป็ ก เดิ เรื่อ และ และ คำ ถ ถ ถ เช่ เดียว กับ เกม จีบ จีบ ทั่ว ทั่ว ไป ไป

แต่ เกม ี้ ส ส ส เปลี่ย ลักษณะ และ ิสัย ขอ “น เอก” ให้ เป็ ม ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ผู้ ได้ ขึ้ ขึ้ อยู่ ก เลือก คำ คำ ตอบ 1 ซึ่ ลักษณะ ลักษณะ ขอ ขอ เอก เอก เอก เอก เล่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
Fire Hero (ส ไฟ ไฟ) >> น เอก เป็ ค เลือดร้อ มอ ใ ใ ่ ดี มี ร่ ร่ แจ่ม รัก ใส รัก รัก ใส และ และ และ รัก และ ส ส ส และ และ รัก และ รัก
Héros de l’eau (ส ย ้ำ) >> ใจ เย็ เย็ ียบขรึม ดูใจ ร้ ใ บ บ บ
Hero du vent (ส ลม ลม) >> เป็ ธรรมช ใจ กว้ ไม่ ไม่ เป็ คิด คิด เล็ก เล็ก เล็ก คิด คิด เล็ก
Hikari Hero (ส แส สว่ ง) >> มี บุคลิก จริ จั และ เ ส ไม่ ค่อย ค่อย มี ด้อย ด้อย
Héros noir (ส คว คว มืด) >> ส โดะเอส หัว ดื้อ ป ป ไม่ ตร ตร กับใจ กับใจ

Combattant
ใ ระหว่ ระหว่ เข้ สู่ สู่ เข้ สู่ โหมด สู่ เพื่อ เพื่อ เพื่อ ผู้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ทุก ใ ใ ผู้ ผู้ ทุก ทุก ผู้ พลั พลั พลั พลั พลั โจมตี โจมตี โจมตี โจมตี โจมตี ผู้ พลั พลั พลั พลั พลั โจมตี โจมตี โจมตี โจมตี โจมตี โจมตี ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย น ไป ใ ใ ต่อสู้ ต่อสู้ ครั้ ต่อ ไป ไป
* สำหรับ เกม เกม เล่ P S Vita ผู้ เล่ เล่ ใช้ คะแ ที่ ได้ รับ รับ รับ เสริม พลั พลั ต่อ กั ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เลือกธ ตุ จะ โจมตี ฝ่ ตร ตร ตร ข้ ข้ ธ ธ ปัจจุบั ที่ เล่ ใช้ ตุ คือ คือ เกี่ยวข้อ เกี่ยวข้อ กับ อุป อุป ขอ ขอ ใ ตอ แรก แรก แรก แรก

ช แล้ว จ้ จ้

อก จ ก ระบบ ที่ ที่ เข้ ใ ใ ใ ใ ใ PS Vita ยั ยั เ เรื่อ เรื่อ เรื่อ ใหม่ CG Event ใหม่ ที่ ไม่ มี ใ ภ PC รวม ถึ เสีย ตัว ตัว แบบ voix complète ที่ ไม่ ไม่ จะ เป็ เคย เคย ที่ หรือ ยั ไม่ เล่ เล่ ก็ ส ส ส ส ส ใช้ ใช้ ใช้ กับ กับ ตัว ละคร ละคร ละคร อิสระ ที่ ละคร ละคร ละคร อิสระ อิสระ อย่ อย่ อย่ อิสระ อิสระ ที่ ที่ ละคร ละคร อิสระ อิสระ อิสระ อย่ อย่ อิสระ อิสระ

ตัวอย่ événement CG

ห ก เพื่อ ๆ เล่ PC รอ ไป ๆ ๆ ส ไป ไป ไป ตรวจสอบ ข้อมูล ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ เกม เกม เกม เกม เกม เกม เกม เกม เกม เกม เกม เกม เกม.Karte terrestre.net / index.html ได้ เลย ซึ่ เกม pc ี้ ได้ รับ ง ร จำห ไป ไป แต่ แต่ 17 มี มี มี.Persistant. 2556 แล้ว ค่ะ แต่ เวอร์ชั่ PS Vita จะ มี จำห จำห จำห จำห เมื่อ ไหร่ ไหร่ ำ แจ้ แจ้ ม แจ้ แจ้ ช ช ช Station en ligne อีก ครั้ ค่ะ

ข้อมูล ข่ ว เกม เกม ห ภ ญี่ปุ่ / อั / ไทย จ จ ง ง S http: // lifestyle.Station en ligne.net / otome

  • Icône Facebook Facebook
  • Icône Twitter Twitter
  • Ligne d’icône de ligne