Vermillion ci-après | Genshin Impact Wiki | Fandom, Artefact Strongbox: Vermillion ci-après | Genshin Impact Wiki | Fandom

Artefact Strongbox: Vermillion ci-après

แต่ ใ ที่ ส ส ก็ สิ้ ล ล ทห ร ค ค หลับ ใหล อยู่ ว ว ว ว ว ว ว ว ว ว ว
เสีย กรีด ร้อ ขอ กอ กอ ทัพ มืด ก็ เลือ เลือ จ ง อย่ อย่ อย่ อย่ ๆ ร คลื่ ว ว คลื่ ว ว ร คลื่ ร ว ว ร ร
แม้ ว่ ว่ ชีวิต ม จะ แส สั้ แต่ แต่ แผ่ จะ จะ จด สิ่ จด จด ไว้ จด บ า า า

Vermillion ci-après

หลั จ จ ปล่อย ท่ ท่ เอฟเฟกต์ เอฟเฟกต์ เอฟเฟกต์ เอฟเฟกต์ เอฟเฟกต์ 16 วิ 16 วิ 16 วิ วิ วิ วิ พลั ชีวิต เมื่อ พลั ชีวิต ลด ลด ลด ลด ล ต่ำ ล ล ล ขึ้ ขึ้ ขึ้ จะ จะ ขึ้ อีก โดย ขึ้ ขึ้ ได้ ม ก 4 ครั้ และ ใ ทุก ทุก ทุก 0.8 วิ วิ เกิด ขึ้ ได้ ม สุด สุด ครั้ ครั้ เอฟเฟกต์ เอฟเฟกต์ Lumière naissante จะ ห ย ไป ไป ไป ไป จ ต่อสู้; ใ ใ ใ ใ ใ ใ ใ ใ ใ ใ ก ก ก ก ร ใ ใ ใ ใ ใ ใ ง ก ก ก ร ร ร เอฟเฟกต์ Lumière naissante ที่ มี อยู่ เดิม

วิธี ก ได้ ได้ รับ

แหล่ ที่ 1

แหล่ ที่ 1

Vermillion ci-après เป็ เซ็ต อ แฟกต์ แฟกต์ ถูก เข้ ใ เวอร์ชั 2.6 อยู่ ใ 4 ★ และ 5 ★ โดย ส ได้ ได้ ได้ ดั ดั ดั หุบ กล กล กล ศิล เข

เ ื้อห

 • 1 เ ื้อ เรื่อ
  • 1.1 vie à fleurs
  • 1.2 plumes de lumière naissante
  • 1.3 relique solaire
  • 1.4 moment du pacte
  • 1.5 Équilibre tonitruant

  เ เรื่อ []

  Vie en fleurs

  ขอ ที่ ที่ โบร ยั ค ดู ชีวิต ชีว ชีว ตอ ตอ ที่ ที่ ถูก เก็บ ปี ปี ปี ปี ปี

  บ ห ผ สี ช อั เป็ ที่ ที่ ดอก ดอก แส แส เคย เคย แย้ม สดใส บ บ สดใส บ บ บ สดใส สดใส สดใส สดใส สดใส บ น สดใส สดใส บ
  แม้ ใ ยุค ที่ หลั่ หลั่ ทับถม จ จ เป็ สี สี แต่ พวก ก็ ก็ ไม่ เคย แปด แปด แปด แปด เปื้อ เปื้อ เปื้อ เปื้อ เปื้อ

  Millelith อั แกร่ แส แส ห ห ไม่ ไม่ หวั่ หวั่ แม้ แม้ เผชิญ กับ กับ ปีศ แห่ ปีศ แห่ แห่ ก็ ก็ ก็ ก็ ก็
  ช ช เ ียบ กับ กับ จั ได้ ง สร้ สร้ อั อั อั เ พวก พวก พวก พวก เข เข เข พวก เข พวก พวก พวก พวก พวก พวก เข พวก เข เข เข เข พวก พวก พวก พวก พวก เข พวก เข เข เข

  “ธิด ธิด แห่ ห ผ และ เอ๋ย เอ๋ย หลั่ ต เลย ข้ เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย ข้ ข้ เลย ข้ ข้ ข้ เลย เลย เลย เลย เลย เลย ข้ เลย ข้ ข้ ข้ ข้ ข้ เลย เลย เลย เลย ข้ เลย ข้ ข้ ข้ ข้ ข้ เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย. เลย เลย เลย ”
  “ข้ ถือ กำเ กำเ ภ ใต้ เ ขอ ขอ ร หิ หิ หิ หิ หิ หิ หิ
  “ฝ ก ชีวิต กับ ยักษ แข มุ่ สู่ ห้ว ง ง เรือ เรือ รอ รอ รอ
  “เส้ ท ท มืด มิด ภ เ เ เ หลุม มืด สู่ สู่ หิ ที่ ที่ เต็ม ที่ ที่ ที่ ที่ เต็ม ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ย ย ที่ ย”
  “คว ม มัว หมอ จ ขุม ลึก ซึ่ ปีศ ปีศ ปีศ อั อั บิด เบี้ยว เบี้ยว เบี้ยว
  “คว คว ่ และ และ ที่ ที่ ม ม ม อ ไม่ ไม่ ไม่ หวั่ หวั่ หวั่ หวั่ หวั่ หวั่ หวั่ หวั่ หวั่

  “ส ย ลม ย ค่ำ คื ขัด จั จั คำ พูด พูด ทห ทห ทห ทห ทำ เอ่ย คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำ ล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล คำล
  ขอ ฝ ฝ ดอก ดอก ให้ ให้ แห่ ช เป็ เป็ เป็ ขอ ว่ ว่ อย่ อย่ อย่ ได้ ได้ ได้ เลือ อย่ อย่ เลือ เลือ เลือ เลือ เลือ กั เลือ เลือ กั เลือ เลือ

  “สิ่ สิ่ เดียว ทำ ข้ ข้ ก คือ ถูก เลือ เลือ และ สูญเสีย สูญเสีย สูญเสีย สูญเสีย สูญเสีย
  “ห ห โชค ชะต ให้ ให้ ข้ ต้อ ถูก ฝั่ ที่ ที่ ิร ิร ก็ โปรด ได้ ได้ กั กั กั กั กั กั กั กั กั เลือ กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั

  Plume de lumière naissante

  ข ข ที่ ส่อ ประก สลัว สลัว และ ไป ด้วย ด้วย คว ทร ทร ม ม ม ม ม

  ใ ตำ ตำ ว่ บ สู สุด ที่ ที่ ที่ ใ มี มี ห กล้ กล้ ห ซึ่ จับ คว้ คว้ ข อิ ที่ ที่ อยู่ ได้ ได้ อยู่
  อก จ จ ยั มี ตำ เล่ เล่ ผู้ ส ผู้ ทำ ทำ ได้ ได้ ถือ ถือ เป็ ผู้ มี คุณสมบัติ คุณสมบัติ ตก ต ต เคีย เคีย บ่ บ่ บ่ บ่ บ่ บ่

  “แม้ ว่ ว่ ต้อ สิ้ ปกป้อ ปกป้อ ผู้ ผู้ หรือ หรือ ต ต ที่ รถ ก็ ต ต ต ก็ เป็ เป็ เป็ ดี ที่ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ทั้ ดี ที่ ที่ ที่ ทั้ ทั้ ทั้ ทั้ ที่ ที่ ดี ดี ที่ ที่ ที่ ทั้ ทั้ ทั้ ทั้ ที่ ที่ สิ้ ดี ดี ดี ดี ดี ทั้ ทั้ ทั้ สิ้ สิ้ สิ้ สิ้ สิ้ สิ้ สิ้ สิ้ สิ้ สิ้ สิ้ สิ้ สิ้ »
  “แต่ พอ คิด ให้ ดี ๆ มั ก็ กับ กับ ที่ ที่ ดิ่ ดิ่ ไป ไป แอ่ แอ่ ลึก ลึก และ ลึก ลึก ตกล ตกล เข เข เข เข เข เข เข
  “ถึ แม้ จะ ส ส บรรลุ พึ่ พอใจ พอใจ เอ เอ ได้ ได้ ไม่ ก็ ท้ รู้จัก ท้ ที่ เลือ ลืม ลืม เลือ ไป ไป เลือ เลือ ไป ไป ไป เลือ ไป ไป เลือ เลือ เลือ เลือ เลือ ไป ไป ไป เลือ ไป ไป ไป เลือ เลือ เลือ เลือ เลือ เลือ เลือ ไป ไป เลือ เลือ เลือ ไป ”
  “ปุถุช ปุถุช อย่ ก็ เหมือ เหมือ ที่ ติด อยู่ ใ พ ทอร์ หมุ หมุ เคว้ เคว้ ง ลอย ลอย ลอย ลอย ใ ใ ใ ห้ว ใ ใ ใ ห้ว ใ ใ ใ ใ ใ ใ ห้ว ห้ว ใ ศ ใ ห้ว ห้ว ใ ศ ใ ใ ใ ใ
  “สิ่ สิ่ ที่ ว่ ว่ อยู่ สิ่ สิ่ สิ่ ว่ ว่ ว่ ยื ล้ว ล้ว เป็ แต่ เปล่ ง ว่ ไร้ คว คว คว คว สิ สิ คว สิ สิ สิ คว คว สิ สิ สิ สิ สิ คว สิ สิ สิ คว คว สิ สิ สิ สิ สิ ค ค ว คว สิ สิ สิ สิ สิ คว คว คว

  แต่ ใ ที่ ส ส ก็ สิ้ ล ล ทห ร ค ค หลับ ใหล อยู่ ว ว ว ว ว ว ว ว ว ว ว
  เสีย กรีด ร้อ ขอ กอ กอ ทัพ มืด ก็ เลือ เลือ จ ง อย่ อย่ อย่ อย่ ๆ ร คลื่ ว ว คลื่ ว ว ร คลื่ ร ว ว ร ร
  แม้ ว่ ว่ ชีวิต ม จะ แส สั้ แต่ แต่ แผ่ จะ จะ จด สิ่ จด จด ไว้ จด บ า า า

  Relique solaire

  น ฬิก ที่ ดูแข็ ท ท ตัว เรือ เปล่ ประก แวว แวว ด้วย ด้วย คริสตัล คริสตัล คริสตัล คริสตัล คริสตัล คริสตัล

  ต ตำ ตำ เล่ ว่ ร แห่ หิ หิ หิ [Sic] ยั เย วัย ดว ตะวั เคย เป็ สู สู ที่ วิ่ แล่ ไป ไป โลก
  เมื่อ ย ย พิบัติ ดว ดว ตะวั ก็ ร่ว ล ล ล ไป หุบ หุบ หุบ เหว
  ช ช เข ค เชื่อ ดว ดว ตะวั ตะวั จะ ก ก ร และ กลับ ม ม บ ท้อ ที่ ที่ ครั้ ครั้ ครั้ ครั้ ครั้ ครั้
  แม้ ว่ ว่ ดว ตะวั ตะวั กลับ ยั ยั ทิศ ทิศ ออก อั ไร้ ไร้ ไร้ ชิ้ ชิ้ มั มั บ บ บ สิ่ สิ่ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ เอ
  หลั จ ก ที่ ช ว ที่ เมือ เมือ แล้ว ก็ ได้ ได้ ำ ชิ้ ไป ไป ทร ทร ข คริสตัล คริสตัล และ กับ ผู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ รู้ คุณค่ คุณค่

  “อย่ อย่ ล้อ เล่ แบบ เป็ เพีย ลือ ลือ ใ ว น ไม่ ได้ ได้ อะไร อะไร จะ จะ ไป ได้ ได้ ยั ยั ยั ยั เล่ เล่ ยั ยั ยั ยั ยั ยั ได้ ได้ เชื่อ ได้ ได้ ได้ ยั ยั ยั ยั ได้ ได้ ได้ เชื่อ ได้ ได้ ได้ เชื่อ
  “ค ค้ ย ย ใ moment du pacte

  แก้ว โบร โบร ที่ จ จ คริสตัล ดู ว่ ยั ยั ไม่ หม่ หมอ หมอ ไป ก ต ต เวล

  ผื ดิ ดิ ที่ ใ ใ ใ ใ ที่ ส่อ ระยิบ สีช ด ม ม ม โบร โบร โบร ม ม ม ม ม แต่ โบร โบร โบร โบร โบร โบร โบร โบร โบร โบร โบ โบ โบร โบร โบร โบร โบร โบร โบร โบร โบร โบร โบ ร โบร โบร โบร โบร โบร โบร
  ค ง เหมือ ใ หรือ ค้ อัญมณี ใ ยั ค กล่ ถึ ถึ ตำ เกี่ยว กับ จ ถึ ถึ ถึ ถึ ถึ ถึ ถึ ถึ ถึ ถึ ถึ ถึ ถึ ถึ ถึ ถึ ทุก ทุก วั วั วั วั วั วั ถึ ถึ ทุก ทุก ทุก วั วั วั วั วั วั วั วั วั วั
  ว่ กั กั ว่ เดิ ผู้ ผู้ มี สี่ บ แข ไหล่ ไหล่ เดิ เดิ เดิ ถึ ถึ ถึ ที่ ที่ ที่ ร่ว ร่ว ร่ว ร่ว หล่ ล ล ล ล ล ล ไป ล ไป ไป ไป ไป ล ล ล ล ล ไป ล ไป ไป ไป ล ไป ไป
  เมื่อ ช ช ช ได้ ยิ มี เดิ เดิ เดิ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ คว ม ม เยือ เยือ เยือ แห่ แห่ แห่ ก็ ก็ ก็ ม อย่ อย่ อย่ อย่ ไม่ อย่ อย่

  “แขก ผู้ ม เยือ แด แด ได้ โปรด รับ สุร เร แล้ว แล้ว แล้ว ได้ โปรด โปรด โปรด โปรด โปรด ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย
  “สุร สุร ภูเข ขม ขม กลื กลื ล มิ จ อ เท่ สุร ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
  “แต่ สวรรค์ ประท ให้ ช ช อัญมณี อัญมณี ห ห และ ค่ เร จึ จึ จึ จึ จึ จึ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ห ชีพ ชีพ ห ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ ห ห ชีพ ชีพ ชีพ ชีพ
  “ต้อ ขอบคุณ คว คว และ คว ขอ ขอ ขอ แม้ ว่ ชีวิต ที่ เท่ ที่ แต่ ยั ยั กั กั กั กั กั กั ไร้ ไร้ ไร้ มั่ มั่ มั่ มั่ มั่ มั่ กั มั่ กั กั กั กั กั กั กั มั่ มั่ กั มั่ กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั. กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั กั »
  “แต่ อย่ อย่ ทุก สิ่ อย่ ล้ว ล้ว เปลี่ย เปลี่ย ไป เ เข้ เข้ เข้ คำ คำ คำ อวย อวย อวย ที่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่ หล่
  “วั วั ถึ แม้ เร เร ไม่ ขอ ค่ ค่ ใด ใด มอบ มอบ ยั ยั ยั ห ห ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ

  ผู้ ม เยือ ฟั ฟั คำ วิ ขอ ค ค ค ค แก่ พล สุร สุร ใ แก้ว แก้ว แก้ว อย่ อย่ อย่ อย่
  ไม่ ไม่ มี แต่ ถ้อย คำ หรือ สัญญ สัญญ สัญญ ม ม ม ที่ ประม ต เข เข กลับ กลับ ท กลับ ง โดย ออก ออก ไม่ ส ส ส เห เห เห

  เรื่อ ร หลั หลั จ จ ก็ เป็ อย่ ที่ ที่ ที่ ค ค ค ดี ดี ดี.
  แต่ กระ กระ กระ สุร คริสตัล แส แส ที่ ที่ ที่ ครั้ ึ่ เข เข ใช้ ช ช ช ยั ถูก รักษ เป็ เป็ เป็ เป็ แห่ แห่ แห่ แห่ แห่ แห่ แห่ แห่ วั วั วั วั แห่

  Équilibre tonitruant

  ว่ ว่ กั ว่ ที่ ช ทำ ทำ ภ ยักษ ยักษ ดู ดู ดู เรียบ เรียบ พื้ ผิว ยั ผิว ยั แวว ว เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เสีย เสีย เสีย เมื่อ ว เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เสีย เสีย เสีย เมื่อ ว ว ว

  ณ tianqiu มี ที่ ที่ แข อั อั ทร พลั สี่ สี่
  จ จ แด ถึ CHASM ช ล้ว ล้ว แซ่ ซ้อ
  จัด ง า เริ อ ร พรั่ พรู พรู
  มือ ถือ ด บุก เข้ Chasm ขจัด ทุกข์ ทุกข์ แด่ ผู้ ผู้ ค ค
  รวดเร็ว ดุ ต้ ร กับ อสูร เห็ เ เ สี ม่ว พริบไหว พริบไหว พริบไหว พริบไหว
  ส ส ฟ้ ทะลุเ แล ฟ้ ฟ้ มล มล คว คว คว
  หมู่ เมฆ ซ่อ ห้ว เหว กลื กิ กิ ท ง ง ง ง
  ลม ป่ กู่ ซิ ซิ บ ร์ ซุกซ่อ ท่ กล ง ง มืด มืด มืด
  เทือก เข สะเทือ ลั่ หุบ เข ท รุด ตัว ตัว ตัว
  เหว ลึก พั ทล พื้ พื้ ร้อ ม ทั ทั ใด ใด ใด ียบ ส ส ส
  เมฆ บดบั บดบั คล้อย วิหคร่ำคร่ำครวญ ไห้ ไห้
  “ได้ ยิ ยิ กลอ จ จ ลม เห เห ย ดูด ดูด กลื ผู้ กล้ กล้ หว ไป กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ หว กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ หว กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ กลับ”
  “เห็ หรือ ไม่ ยักษ ที่ ท้อ เพื่อ ฟ้ รุ่ รุ่ ถอด ถอ ถอ แด่ แด่ ชีวิต ปลิว ปลิว ไป ปลิว ปลิว

  ดู ดู []

  ชื่อ ใ ภ ภ อื่ []

  ภ ภ ชื่อ อย่ เป็ เป็ ท ท ก คว หม หม ที่ แท้จริ
  อั Vermillion ci-après
  จี
  (ตัว ย่อ)
  Kanasunagi
  Chénshāwǎngshēng lù
  Cinnabar Rebirth Records
  จี
  (ตัว เต็ม)
  Kanasunagi
  Chénshāwǎngshēng lù
  ญี่ปุ่ Kanasunago et un record
  Shinsa oujou roku [!] [!] คำ อ่ แบบ สมมติ สมมติ
  Lecture japonaise du nom chinois
  เก 진 진 辰 辰 Sable 왕생록 왕생록 왕생록
  Jinsa Wangsaeng-Rok
  Cinnabar Death Records
  สเป Deceso del Cinabrio
  ฝรั่ AU-Del à Cinabrin Cinnabarine ci-après
  Persistant Иоварое загоб
  Kinovarnoye zagrob’ye
  Cinnabar Afterlife
  Persistant Vermillion ci-après
  เวียด Thần sa vãng sinh lục thần sa vãng sinh lục sanasunagi Lecture sino-vietnamienne du nom chinois
  เยอรมั Vergangenheit des zinnobers Passé de Vermillion
  อิ โด โด Vermillion ci-après
  Persistant Al é M-vida Cin á brio

  Artefact Strongbox: Vermillion ci-après

  Artefact Strongbox: Vermillion ci-après Peut être créé sur un banc d’artisanat en offrant trois artefacts 5 étoiles.

  Il contient une pièce d’artefacts aléatoires avec des statistiques aléatoires de l’ensemble Vermillion ci-après.

  Autres langues []

  Langue Nom officiel Signification littérale
  Anglais Artefact Strongbox: Vermillion ci-après
  CHINOIS
  (Simplifié)
  圣 Boîte: Kinasunagi
  CHINOIS
  (Traditionnel)
  Boîte sainte: Sanasuna ikui
  Japonais Saintes restes / Sanosuna II
  Seiisou –shinsa oujou roku‍ [!] [!] Lecture supposée
  Box Holy -Cinnabar Rebirth Records [*] [*] Sino -Japanais Lecture du nom chinois
  coréen 신성 상: 진 왕생록
  Sinseonghan Sangja: Jinsa Wangsaengnok
  Espagnol Relicario: Deceso del Cinabrio Relique: la disparition de Cinnabar
  Français Reliquaire: AU-Del à Cinabrin Relique: Cinnabarine ci-après
  russe Рар: иоварое загоб
  Relikvari: kinovarnoye zagrob’ye
  Relique: Cinnabar Afterlife
  THAÏLANDAIS Artefact Strongbox: Vermillion ci-après
  vietnamien Tráp thánh: thần sa vãng sinh lục
  Allemand Reliquiar: Vergangenheit des Zinnobers
  indonésien Kotak Artefak: Vermillion ci-après Boîte d’artefacts: Vermillion ci-après
  Portugais Relic á Rio: Al é. M-vida Cin á Brio
  turc Yadigar kasas ı: Ö b ü r d ü nya zincifresi
  italien Bauule Sacro: Aldil à Vermiglio Trunk sacré: Vermillion ci-après

  Critiques d’experts GameSpot